Kan en dieseldriven personlift vara miljövänlig?

Vi vet alla att säkerhet vid arbete på hög höjd är extremt viktigt. Arbeten med fallrisk ska alltid riskbedömas och beskrivas med hur de ska gå att förebygga bland annat i arbetsmiljöplanen. Att genomföra lyftarbetet säkert, effektivt och även miljövänligt är en aspekt som blir allt viktigare dag för dag. Användningen av mobila arbetsplattformer som är dieseldrivna har miljömässigt både fördelar och nackdelar, men branchen arbetar hårt för att reducera eller helt eliminera de negativa aspekterna.

Lägre bränslekonsumtion och minskade utsläpp

 

Tillverkare av dieselmotorer och personliftar strävar kontinuerligt efter att hitta sätt där ytterligare effektivitet kan pressas ut av motorerna samtidigt som de utvecklas för att minska utsläppen som förorsakar global uppvärmning. Detta arbete bidrar till att göra bomliftarnas motorer mer miljövänliga och luften vi andas säkrare. Jämfört med bensinfordon har dieseldrivna fordon också betydligt lägre koldioxidutsläpp per användningstimme, tack vare deras höga effektivitet. Detta minskar luftföroreningar och växthusgasutsläpp, samtidigt som det bidrar till energioberoende genom minskad oljeimport. Dieselmotorer har lägre förbrukning när den kör på lägre varvtal (RPM), vilket innebär lägre bränsleförbrukning medan du bibehåller det nödvändiga vridmomentet för att dra lasten eller lyfta korgen.

Dino_lightweight_eco-friendly_booms 2

 

Gröna maskiner - Att välja el eller diesel?

 

Tack vare ständing utveckling, tekniska framsteg och uppdaterade utsläppsbestämmelser i den Europeiska Unionen betraktas nyare dieselmotorer och personliftar generellt som det grönare valet. Mobila arbetsplattformer kan utrustas med elmotorer för bomrörelser vilket naturligtvis bjuder på sina egna gröna för och motargument. Traditionella dieselmotorer med effektiva förbränningsmotorer är konstruerade med komponenter som faktiskt lämnar ett lägre koldioxidavtryck och har lägre totalutsläpp än vissa elektriska lösningar. I en artikel av Interesting Engineering hävdar en av Tysklands främsta konsulter inom bilindustrin att det skulle ta mer än tio år jämställa elbilens utsläpp med en effektiv förbränningsmotors totala utsläpp. Beroende på i vilket land, och hur hållbara fabrikerna är där elfordon och litiumbatterier tillverkas, inverkar också markant på nivån av utsläpp och koldioxidavtryckets storlek. En annan viktig aspekt är utsläppen som produktionen av stål förorsakar. För varje kilogram stål som produceras uppstår två kilogram koldioxid (CO2). Eftersom en mindre mängd stål och material används i tillverkningen av lätta bomliftar, beräknas det att koldioxidutsläppen från produktionen kan reduceras med upp till 72%. I tillägg till detta har lättare bomliftar även mindre motorer som drar mindre bränsle vilket resulterar i lägre utsläpp totalt sett. Läs mer om fördelarna med lättare bomliftar här. 

Dino_lightweight_eco_booms

 

Nå högt med DINO RXT

 

Mer arbetshöjd med mindre totalvikt och fantastisk off-road kapacitet

 

När du väljer vilken sorts bomlift som passar ditt arbete bäst, vare sig det är en lättare mobil arbetsplattform eller en större bomlift - är det viktigt att beakta både vikt och markhänsyn samt enkel åtkomst och mångsidig funktionalitet. En bom med lågt marktryck är lätt att flytta även på mjuka ytor och ger åtkomst till platser som har vikt eller ytbegränsningar. Tack vare kompakta dimensioner och en egenvikt på bara 5 ton får du en bomlift som är enkel att flytta i svår terräng och som erbjuder en backtagningsförmåga på upp till 40%.

 

Biodiesel and förnybar diesel 

 

Biodiesel RME och förnybar diesel HVO är båda fossilfria alternativ till traditionellt dieselbränsle. Biobränsle är ett kemiskt modifierat animaliskt fett eller vegetabilisk olja snarare än petroleum. Att använda en personlift som är kompatibel för användning av biodieselbränsle är ett säkert sätt att optimera miljövänligheten.

Nästa gång du använder en personlift - välj en bomlift som även tar miljön i beaktande! 

extrautrustning-dinolift

Prenumerera


Bloggsökning